Предлагани апарати и аксесоари

 
Apex TX – конвенционален СРАР на фирма Арех
Овлажнител за апарати на фирма Арех
Назална маска Apex
НАЗАЛНО- ОРАЛНА МАСКА (FULL FACE) Apex
iSleep 10 – конвенционален СРАР за домашна употреба на фирма Breas
iSleep 20i – автоматичен CPAP за домашна употреба на фирма Breas
iSleep 22 – конвенционален BiLevel апарат за домашна употреба на фирма Breas
Breas Mask 100/200 – назална маска с възможност за индивидуална адаптация към пациента.
HA 01 активен увлажнител към апарати на фирма Breas
DeVilbiss IntelliPAP Auto CPAP с или без овлажнител
DeVilbiss RPM 9055 BiLevel nCPAP, BiPAP с или без овлажнител
Назална маска DeVilbiss FlexSet

За актуални цени и форми на заплащане на апаратите, моля обадете се в Лабораторията по сънна апнея !

 

bottom corner