Заболяването Обструктивна Сънна Апнея (ОСА)

imgLeft exampleСиндромът на обструктивна сънна апнея (ОСА) принадлежи към групата на заболяванията, прoтичащи с нарушения на дишането по време на сън. Наименованието на ОСА включва термините "обструкция" (от лат. obstruere), което в случая има значение на стеснение на дихателните пътища и "апнея" (от гр. apnoia - "без въздух") със значение на задух. ОСА е често срещано състояние, засягащо около 5% от населението. Въпреки това, поради ниската обществена осведоменост, твърде често заболяването остава неразпознато и нелекувано, което води до сериозни и често животозастрашаващи усложнения.
ОСА има някои характерни особености – по-често се среща при мъжете, отколкото при жените, но след менопаузата честотата на заболяването при двата пола почти се изравнява. Обикновено първите по-изявени признаци на OСА се забелязват от пациентите между 45-50 години, но не са редки случаите и при по-млади хора. Най-често това са хора с наднормено тегло, което определя и все повече нарастващата честота на ОСА.
Редица други фактори също допринасят за развитието на OСА – раса, фамилна обремененост, хормонални промени, анатомични аномалии в лицево-челюстната област, както и не на последно място - поведенческите рискови фактори, като тютюнопушене и особено употребата на алкохол и сънотворни лекарства, които значително влошават ОСА.
Клиничната картина варира от обикновено хъркане, до тежко изразена симптоматика под формата на многократно (стотици пъти) спиране на дишането по време на сън за периоди, понякога достигащи до 100 секунди, придружени от вторично засягане на сърдечно-съдовата система.
Най-общо казано основните симптоми са: хъркане, различно изразена дневна сънливост с чести заспивания през деня, често ставане по малка нужда през нощта, събуждане сутрин с пресъхнала уста и гърло, натрупване на тегло, изразени в различна степен паметови и поведенчески нарушения.

Влияние на храни и медикаменти. Вредни навици.
Сънната апнея, както и хъркането, могат да бъдат усложнени от пушенето, пиенето на алкохол и наднорменото тегло. Всъщност алкохолът може да допринесе за превръщането на обикновеното хъркане в апнея. Човек, който обикновено само хърка, може да започне да проявява признаци на апнея след консумирането дори на малки количества алкохол. Пушачите също са предразположени към хъркане, защото никотинът дразни лигавицата на гърлото и води до нейното набъбване. Това пък стеснява отвора на дихателните пътища.
Успокоителните, хапчетата за сън (сънотворни), мускулните релаксанти влияят на централната нервна система, причинявайки свръхрелаксация и отпускане на мускулите - включително и на тези в гърлото. Това води до засилване на обструкцията и по-често спиране на дишането.

bottom corner