За контакти с лабораторията

АДРЕС:
МЦ Артмед
ул. Младост 8
Пловдив 4002

 

За плануване на изследване

доц. К. Терзийски, дм ........................ GSM 0885 826789
д-р А. Драганова, дм .......................................... GSM 0884 213500
д-р т. Георгиев ........................................... GSM 0886 416448


Цени на предлаганите изследвания

Цената на пълен полисомнографски запис с титриране на лечебно налягане с апарат CPAP е 270 лв, а извършването на спирометрия + кръвно газов анализ - 35 лв. Функционално диагностичното уточняване на белодробната функция е задължително преди провеждането на полисомнография.

bottom corner