За лабораторията и екипа, работещ в нея

Лабораторията за изследване на нарушенията на дишането по време на сън към университетската болница "Св. Георги" в Пловдив беше създадена в края на януари 2008 г. Тя се ръководи от проф. д-р Стефан Костянев, дмн, лекар с богат опит в областта.

В лабораторията работи екип от висококвалифицирани специалисти, посветили усилията си за издигане на грижата за болните на качествено ново ниво. Лабораторията е част от функционално-диагностичен център, базиран на територията на Катедрата по Патологична физиология. Това позволява комплексен подход при оценката на състоянието на пациента и прецизиране на показанията за терапия на сънната апнея.

imgLeft example Звеното разполага с леглова база, която е напълно оборудвана със съвременна полисомнографска апаратура за регистриране и на най-дискретните отклонения по време на сън, както и с инфрачервена камера за непрекъснато и комфортно наблюдение на болния през цялата нощ.

Цени на изследванията:
Цената на пълен полисомнографски запис с титриране на лечебно налягане с апарат CPAP е 200 лв, а извършването на спирометрия + кръвно газов анализ - 35 лв. Функционално диагностичното уточняване на белодробната функция е задължително преди провеждането на полисомнография.

 

 

Лекарски екип, работещ в лабораторията за изследване на ОСА:

Проф. д-р С. Костянев, дмн ........................032/602289 GSM 0887 623776

Д-р К. Терзийски .......................................... 032/602289 GSM 0885 826789
Д-р А. Христова ........................................... 032/602289 GSM 0888 832476

 

За Катедрата, Болницата и Университета ...

Катедра по Патологична физиология към Медицински университет - Пловдив
Катедрата на територията на която се намира лабораторията за изследване на сънната апнея. Добре известен е и помещаващият се в нея диагностичен център, състоящ се от 5 лаборатории за функционална оценка по време на покой, натоварване и сън.

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Георги", гр. Пловдив
Университетската болница Св. Георги е най-голямата в страната болнична база, оборудвана с най-модерна апаратура и техника за диагностика, лечение, научно-изследователска дейност и за обучение на студенти.

Медицински университет - Пловдив
Създаден през 1945 год. МЕДИЦИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ - гр. ПЛОВДИВ е държавно висше медицинско училище, акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация. Обучава студенти по Медицина, Дентална медицина, Фармация, Здравни грижи и помощни медицински специалисти. Осигурява следдипломно обучение на докторанти и специализанти.

 

bottom corner